Γιατί Έξι Εποχές;

Στον Δυτικό Κόσμο μαθαίνουμε πως υπάρχουν οι Τέσσερις Εποχές. Ο Χειμώνας, η Άνοιξη, το Καλοκαίρι και το Φθινόπωρο. Όμως, αν αρχίσουμε να παρατηρούμε το περιβάλλον μας και τον καιρό, θα προσέξουμε πως τα τέλη Ιουνίου, που είναι η επίσημη αρχή του Καλοκαιριού στο Βόρειο Ημισφαίριο, είναι τελείως διαφορετικά από τα τέλη Αυγούστου. Η θερμοκρασία αυξάνεται, …

Why Six Seasons?

In Western Culture we are taught that there are Four Seasons. Winter, Spring, Summer and Fall. But if you start paying attention to the weather and the land around you, you will soon realise that your surroundings in late June, which is the official beginning of Summer in the Northern Hemisphere, are very different from …

Idle Time

In the kitchen, “Idle Time” is the time that a recipe requires you to do nothing. You mix your dough, you knead it and then…you wait for it to rise. For most cooks, especially in a professional setting, this means pushing on with your prep list of other things to do. We make Idle Time …